Laatste sommatie
Laatste sommatie
Geef uw debiteur een laatste kans om de openstaande vordering direct te betalen.

Laatste sommatie

geef uw debiteur een laatste kans om te betalen

Voordat u uw vordering uit handen geeft, wilt u uw debiteur een laatste kans geven om de openstaande vordering(en) direct aan u te betalen. Resultaat is een lagere gemiddelde betalingsduur door de druk op uw debiteur voorzichtig op te voeren.

Hoe werkt dit?

Bij deze vorm van incasso stuurt L&T Finance uw klant een laatste sommatie op ons L&T briefpapier, maar wel met vermelding van uw bankrekeningnummer. Uw klant krijgt dan voor de laatste maal de mogelijkheid om binnen 8 dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen op uw bankrekeningnummer, eventueel met bijkomende kosten.

Indienen via L&T Online

De vordering waar u een laatste sommatie voor wilt versturen, kunt u indienen via 'Online vordering indienen'. Wij zullen na ontvangst van uw opdracht binnen 24 uur de laatste sommatie versturen.

Heeft uw klant niet binnen 8 dagen betaald?

Als u binnen de gestelde termijn van 8 dagen nog geen betaling van uw debiteur heeft ontvangen, kunt u de vordering aan ons overdragen. Wij kunnen op uw verzoek ook overgaan tot sluiting van het dossier.

Overdragen naar incasso

Indien u de vordering na de laatste sommatie overdraagt naar ons incassotraject, dan worden voor het overdragen geen dossierkosten in rekening gebracht.