L&T Finance
L&T Finance
Uw partner op het gebied van incasso en rechtsbijstand.

Disclaimer

Op deze website, eigendom van L&T Finance B.V. (hierna: L&T Finance) statutair gevestigd in Hattemerbroek, kantoorhoudende te Zwolle, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

 

L&T Finance betracht bij de samenstelling van de inhoud van haar website en/of webpagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid. L&T Finance kan echter geen garanties geven met betrekking tot de inhoud, juistheid en aard van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. L&T Finance wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang en/of gebruik van deze website af.

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij L&T Finance. Met uitzondering van het printen en downloaden van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder uitdrukkeljike toestemming van L&T Finance over te nemen, te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken.

Informatie van derden

Bepaalde verwijzigen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover L&T Finance geen controle heeft. L&T Finance draagt dan ook geen verantwoordelijkehid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Gebruik website L&T Finance

L&T Finance is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze website en/of bronnen. L&T Finance aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid en inhoud van deze website, alsmede de bronnen en is niet aansprakelijk voor welke vorm van verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of door het aangaan op de inhoud van deze website en/of bronnen.

Wijzigingen

L&T Financet behoudt zich het recht voor deze website op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. L&T Finance is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen van deze website.

 

Copyright 2011

Nieuws
10
jun

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale...

Lees meer >
Bekijk hier alle nieuwsberichten >
Eef M. Treurniet Nicolaas directeur
'Dankzij L&T Finance houden wij onze cashflow maandelijks op orde!'
Bekijk alle referenties