Nieuws
Nieuws
L&T Finance houdt u op de hoogte van het laatste nieuws

Overzicht: Hervorming ontslagrecht en WW

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) over de hervorming van het ontslagrecht en de WW goedgekeurd.


Hieronder staan de belangrijkste maatregelen:

- De huidige 'gouden handdruk' verdwijnt. Iedereen die ontslagen wordt, krijgt vanaf 1 juli 2015 recht op een 'transitievergoeding'. Die moet gebruikt worden om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen.

 

De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding is maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat hoger is.

 

- Voor werknemers die als ze ontslagen worden boven de vijftig zijn en die tien jaar of langer in dienst zijn geweest van een bedrijf geldt tot 2020 een gunstiger regeling. Over de jaren na hun vijftigste krijgen zij een maandsalaris per dienstjaar mee. Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven dat hogere bedrag niet te betalen.

 

- Ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslagen om persoonlijke redenen via de kantonrechter. Hierdoor ontstaat er meer gelijkheid in behandeling van mensen die hun baan kwijtraken.

 

- Flexwerkers krijgen vanaf 1 januari 2015 al na twee jaar recht op een vast contract in plaats van na drie jaar. Langdurig gebruik van 'payrolling' wordt aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

 

De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden.

 

- De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Sociale partners mogen in cao's afspreken dat de duur maximaal 38 maanden blijft, maar draaien dan zelf voor de kosten op.

 

- Vanaf 1 juli 2015 moeten WW'ers al na een halfjaar (in plaats van een jaar) alle beschikbare arbeid aanvaarden. Het kabinet had in het begrotingsakkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP afgesproken dat deze maatregel op 1 januari 2014 zou ingaan, maar dat bleek technisch niet haalbaar.

 

Bron: www.nu.nl

Eef M. Treurniet Nicolaas directeur
'Dankzij L&T Finance houden wij onze cashflow maandelijks op orde!'
Bekijk alle referenties