Over ons
Over ons
ook Als het reeds 5 voor 12 is, levert L&T Finance altijd de beste kwaliteit voor onze klanten.

INCASSOTRAJECT

1. Wat doet L&T Finance?

L&T Finance is een bedrijf gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen op bedrijven en particulieren via minnelijke als juridische incasso. Daarnaast hebben wij een juridisch team die bedrijven ondersteuning biedt op meerdere rechtsgebieden, die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

2. Minnelijk of juridisch incassotraject?

Het minnelijke incassotraject zijn alle werkzaamheden die zonder tussenkomst van een rechter plaatvinden. Hierbij kunt u denken aan het versturen van aanmaningen, sommaties, het opstellen van betalingsregelingen, e.d. L&T Finance zal bij het minnelijke incassotrajact eerst proberen om de debiteur via een minnelijke regeling de vordering te laten betalen.

Bij gerechtelijke (juridische) incasso komt daarentegen wel een rechter te pas. Hierbij wordt de debiteur gedagvaard om te verschijnen voor de Rechtbank en gaat vervolgens de gerechtelijke procedure lopen, die uiteindelijk moet uitmonden in een gerechtelijk vonnis.

3. Hoe kan ik me aanmelden als nieuwe klant?

Als u klant wilt worden bij L&T Finance verzoeken wij contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen door ons te bellen via 038- 760 02 60 bellen of het contactformulier op de webstie in te vullen. Na uw aanmelding krijgt u van ons een login en wachtwoord voor de beveiligde omgeving en kunt u 24/7 uw vorderingen indienen en inzien.

4. Hoe word ik op de hoogte gehouden over de stand van zaken?

Elke klant ontvangt van L&T Finance een login en wachtwoord, waarmee 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de status van de vorderingen via internet bekeken kunnen worden. De vorderingen zijn op detailniveau in te zien.

5. Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke verklaring van een schuldeiser aan zijn schuldenaar, waarbij wordt geconstateerd dat de schuldenaar in gebreke is en hij formeel aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die de schuldeiser door het uitblijven van de prestatie zal lijden.

6. Wat als de debiteur nog steeds niet betaalt?

Als de debiteur nog steeds niet betaalt, dan zal L&T Finance u adviseren of het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure zinvol is. Wij zullen hierbij rekening houden met het kosten en baten plaatje. Kosten aan derden, zoals de deurwaarder en griffierechten bij de rechtbank dienen als voorschot aan L&T Finance te worden voldaan. Na schriftelijke goedkeuring van u om een gerechtelijke procedure op te starten, behandelen wij de vorderingen van het uitbrengen van een dagvaarding tot het moment dat het vonnis geëxecuteerd moet worden.

7. Wanneer mag er rente worden berekend?

De rente gaat lopen wanneer de betalingstermijn van de vordering is verstreken en er geen of gedeeltelijke betaling heeft plaatsgevonden. Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist.

8. Ik wil beslag leggen, maar mijn debiteur is (bijna) failliet. Kan dit?

Als uw debiteur daadwerkelijk failliet is verklaard door de Rechtbank, is het niet langer mogelijk om beslag te leggen. Ook als een faillissement aanstaande is, heeft het leggen van beslag weinig of geen zin meer. Er is immers vaak sprake van een grote schuldenlast bij de debiteur en er is vaak weinig tot geen vermogen meer waarop beslag kan worden gelegd. Bovendien vervalt een beslag zodra het faillissement wordt uitgesproken.

JURIDISCHE INCASSO

9. Wat is een dagvaaring?

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder aan de debiteur 'betekend'.

10. Brengt het uitbrengen van een dagvaarding kosten met zich mee?

Wij vragen aan u als klant vooraf een voorschot voor de kosten te betalen. Dit voorschot wordt gebruikt om het griffierecht en de eerste betekening te betalen, zodat de gerechtelijke procedure opgestart kan worden. Eventuele kosten na het verkrijgen van het vonnis zijn niet opgenomen in het voorschot.

11. Hoe lang kan een gerechtelijke procedure duren?

Verloop van gerechtelijke procedures is moeilijk in te schatten. De gerechtelijke procedure kan bij verstek soms één maand duren, bij herhaaldelijk verweer kan dit 4 à 5 maanden duren.

12. Dien ik als klant aanwezig te zijn op de eerste zittingsdag?

Nee, op de eerste zittingsdag is het aan de debiteur om inhoudelijk op de dagvaarding te reageren.

13. Kan L&T Finance eventueel ook het gerechtelijke traject voor mij regelen?

Ja zeker. L&T Finance kan, als dat nodig is, een gerechtelijke procedure starten, als het niet gelukt is om de vordering buitengerechtelijk te incasseren. Dit doen onze juristen geheel kosteloos tot een bedrag van € 25.000,-- als u een Incasso Abonnement heeft afgesloten, d.w.z. zij zullen u geen uurtarief in rekening brengen, of andere kosten ter vergoeding van hun tijd, ongeacht de tijd die zij aan de gerechtelijke procedure moeten besteden en ongeacht waar deze procedure zich afspeelt in Nederland. Bij huurincasso- en loonvorderingsprocedures is er zelfs helemaal geen maximaal bedrag waarbij wij kosteloos voor u kunnen procederen.

EXECUTIE NA VONNIS

14. Wat gebeurt er na het vonnis?

De gerechtsdeurwaarder zal de dagvaarding opnieuw moeten betekenen. De debiteur krijgt opnieuw de gelegenheid een betaling te verrichten dan wel een betalingsregeling te treffen met de gerechtsdeurwaarder. Wanneer de debiteur niet vrijwillig over gaat tot betaling, dan zal de gerechtsdeurwaarder verder rechtsmaatregelen treffen. Dit kan betekenen dat de gerechtsdeurwaarder overgaat tot het leggen van beslag. 

15. Kan de gerechtsdeurwaarder na de uitspraak van de rechter direct beslag leggen?

Nee, de gerechtsdeurwaarder kan na de uitspraak van de rechter niet gelijk beslag leggen. Na uitspraak van de rechter, wordt de debiteur voor de laatste keer in gelegenheid gesteld om het gehele bedrag te voldoen of een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder te treffen. Gebeurt dit niet, dan kan beslaglegging over worden gegaan.

Nieuws
10
jun

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale...

Lees meer >
Bekijk hier alle nieuwsberichten >
Eef M. Treurniet Nicolaas directeur
'Dankzij L&T Finance houden wij onze cashflow maandelijks op orde!'
Bekijk alle referenties